ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Σ. ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΚΗ Store in ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑ

Address

ΟΣΤΡΟΒΟΥ 24
54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Contact

Τηλ.: 2310927851