Σ.Φ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ & ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΟΥ Ο.Ε. Store in ΚΑΒΑΛΑΣ

Address

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 9
65404, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΑΒΑΛΑ,

Contact

Τηλ.: 2510222014