ΜΙΣΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ Store in ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Address

ΚΡΗΤΗΣ 65
54646, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Contact

Τηλ.: 2310324745