ΛΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ Store in ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Address

ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 166
54646, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Contact

Τηλ.: 2310-411514